Tìm kiếm nâng cao 
 Chủ nhật, ngày 21 tháng 09 năm 2014
Công cụ làm việc cá nhân

 
Lời chào của Đại sứ

Thông tin từ Đại sứ quán
Đại sứ Phan Kiều Thu trình Quốc Thư (10-09-2014)
Đại sứ Phan Kiều Thu trình Quốc Thư lên Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa ngày 9/9/2014

* Mit tinh kỷ niệm Quốc khánh 2/9/2014 (05-09-2014)
* Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Công Thương Sri Lanka (23-08-2014)
* BẢN TIN KINH TẾ Số 6 - Qúy II/2014 (07-08-2014)
Hoạt động đối ngoại
Hội nghị giải trừ quân bị kết thúc khóa họp 2014 (18-09-2014)
(MOFA) - Ngày 10/9/2014, Hội nghị giải trừ quân bị (CD) đã kết thúc khóa họp 2014 sau khi 65 nước thành viên đồng thuận thông qua Báo cáo cuối cùng năm 2014 của Hội nghị.

* Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp các đại sứ trình quốc thư (18-09-2014)
* Chủ tịch Quốc hội chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào (17-09-2014)
* Tổng thống Ấn Độ kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (17-09-2014)

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs